Nyheter > – Si sorry, stans delingen av vegvesenet!

Alf Edvard Masternes under LO Stats kartellkonferanse på Gol i 2017. Foto: Frode Ersfjord

Hør intervjuet her Leder for FLT Statens vegvesen, Alf Edvard Masternes, ga klar tale til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under LO Stats årlige kartellkonferanse på Gol. Stortinget ba i juni regjeringen om at planlegging og drift av fylkesveiene skal overføres de 11 nye fylkene fra 2020. – Vedtaket ble gjort uten utredning, påpekte Masternes i sitt innlegg til Sanner.

Historisk endring

Masternes mener at innbyggerne vil oppleve en historisk endring av vegsystemet i Norge, når ansvaret for fylkesveiene blir delt opp på nytt. – Politikerne som har vedtatt reformen og oppsplitting av fagmiljøene må fortelle hvordan folk flest vil nyte godt av denne delen av regionreformen. Vi i FLT har problemer med å se hvordan reformen fører til en bedre, tryggere og forutsigbar hverdag for deg og meg som skattebetaler, veinabo og trafikant.

Alf Edvard Masternes taler Jan Tore Sanner midt imot. Foto: Frode Ersfjord

Vil gå som vedtatt

– Om jeg hadde gått til Stortinget for å be om reversering, så hadde det blitt nedstemt. Det var et bredt flertall i Stortinget som ba om regionreformen. Gjennomføringen av regionreformen vil gå som vedtatt. Dog skal vi utrede videre hvordan Statens vegvesens oppgaver vil bli fordelt, svarte Sanner til Masternes fra talerstolen. – FLT er ikke mot endringer i offentlig sektor. Tvert om. Vi mener offentlig sektor, og dens ansatte, må være villige til kontinuerlig endring. Men vi skal ikke endre for endringens skyld, avsluttet Masternes. Fakta: Staten har i over hundre år hatt ansvar for å stille med felles vegadministrasjon for det som i dag er riks- og fylkesveg. Den felles vegadministrasjonen for riks- og fylkesveg hører i dag under Vegdirektoratet i riksvegsaker og under fylkeskommunen i fylkesvegsaker. Staten dekker pr i dag utgiftene til den felles vegadministrasjonen også for fylkene.