Nyheter > Saksøker FMC Subsea

 Arvid Øygard og Lars Christian Nilsen med advokat Edvard Bakke før rettsaken.

I april 2016 ble det besluttet en nedbemanning i bedriften på grunnlag av svikt i markedet. 700 ansatte måtte gå. Antallet ble senere redusert til 621. De fleste av oppsigelsene ble løst i forhandlingsmøter ( AML § 17.3 ), men også i form av frivillig sluttpakke, annen passende stilling og naturlig avgang. De fjorten FLT-medlemmene som gjenstår er fremdeles i jobb hos FMC i påvente av dom i saken. Tillitsvalgte i FMC Subsea, Arvid Øygard (Bergen) og Lars Christian Nilsen (Kongsberg/hovedtillitsvalgt,) legger ikke skjul på at situasjonen er svært krevende både for de ansatte som fremdeles står i jobb med oppsigelse hengende over seg, og for dem som tillitsvalgte. -Ingen kan spå utfallet av en rettsak, men vi er godt forberedt og mener vi har en god sak. I året som har gått har vi fått god støtte av Arbeidslivsavdelingen hos FLT sentralt som har bistått oss med forhandlingene med bedriften og av LO-advokatene Edvard Bakke og Katrine Rygh Monsen, forteller de.

Feil i saksbehandling og fakta

Saksøkerne bestrider ikke grunnvilkåret for oppsigelsene, men grunnlaget for utvelgelsen som er gjort i saken fra bedriftens side. Stridens kjerne er bedriftens anvendelse av utvelgelseskriteriene og utvelgelseskretsen.

Advokat Katrine Rygh Monsen.

-Bedriften har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til disse begrepene slik de er beskrevet i Hovedavtalen mellom FLT/HK og NHO. Vi har forståelse for nedbemanningen, men bestrider utvelgelsen av disse fjorten ansatte, innledet LO-advokat Bakke. Han minner om at FMC som tariffbundet bedrift plikter å følge ansiennitetsprinsippet som nedfelt i Hovedavtalen. -Både utvelgelsen av ansatte og nedbemanningsprosessen bærer preg av feil fakta, saksbehandlingsfeil og uriktig bruk av juss. Ansatte og bedrift var enige om utvelgelseskriteriene da nedbemanningen startet. Imidlertid opplevde de ansatte at bedriften ikke tok hensyn til disse i praksis, sier Bakke. I ukene framover skal de oppsagte forklare seg og det vil bli innkalt flere vitner.

Støtter medlemmene og roser tillitsvalgte

-Denne saken omfatter flere FLT-medlemmer enn noen annen oppsigelsessak forbundet har hatt i nyere tid. Lokale tillitsvalgte i bedriften har gjort en betydelig jobb med å bistå medlemmene og har løst flere av sakene utenfor retten. Med hjelp fra FLT og LOs juridiske avdeling vil medlemmene få prøvet saken i retten. Dette viser med all tydelighet nytten av, og hvor viktig det er å være organisert. Vi følger saken nøye fremover, sier Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT . Tillitsvalgte Arvid Øygard og Lars Christian Nilsen har brukt mye tid på å støtte de berørte medlemmene så godt som mulig. Både gjennom individuelle samtaler og ved hjelp av informasjonsmøter med FLT sentralt og LO-advokatene i forkant av rettsaken. Fakta 14 FLT-medlemmer saksøker FMC. De er ansatt i ulike avdelinger av bedriften: FMC Kongsberg Subsea/EPC og FMC Technologies. Deres advokater er Edvard Bakke og Katrine Rygh Monsen (LO). Oppsigelsene er basert på feil fakta, feil juss og saksbehandlingsfeil og må derfor kjennes ugyldige. Utvelgelsen av ansatte som får fortsette er ikke gyldig, blant annet jmf. Hovedavtalen mellom FLT/HK og NHO. Utvelgeselskriteriene er uriktig forstått og avendt og ikke forsvarlig, heter det i saksdokumentene. Les også 700 må gå i FMC Subsea