Nyheter > Forbundsleders Landsmøtetale

Først vil jeg be deg bli stående, avtroppende forbundsleder. Tusen takk for klubba Ulf!

Det blir flere anledninger til å takke deg siden, men jeg har lyst til å trekke frem noen saker du har jobbet spesielt med. 

Fagskoler er blitt satt på dagsorden: det er kommet en opptrappingsplan – litt puslete, men en plan. 

Industripolitikken har fått en egen plattform og vi står samlet i å prøve å få gjennomslag. 

Arbeids- og inkluderingsfeltet har det vært jobbet jevnt og trutt med. 

Og det er en egen uttalelse om samferdselspolitikk. 

Jeg ønsker også å takke deg spesielt for at du har hatt en åpen og samlende ledelse, at forbundsstyret har fungert bra, at du har tatt noen viktige steg når det gjelder å ha en åpen, inkluderende organisasjon. Og medlemstallet har økt. 

Du har stått i bresjen for en meget krevende prosess med å sikre avtalene våre og medlemmene våre – over veldig lang tid.  Du har tatt viktige initiativ, til rett tid. Vi har delt opp- og nedturer i prosessen, men alltid landa på begge beina.  Du er nøye med detaljene og har integritet.

Som du selv sa, var det Roar Flåthen som satt på klubbkontoret der du møtte opp. Du tilhører hans skole som fagforeningsmann. 

Steg for steg har vi sammen bygget FLT videre i din tid som forbundsleder, så takk fra hele organisasjonen og landsmøtet. 

Vi kommer til å savne deg veldig som forbundsleder, men heldigvis skal du være med oss noen måneder til og forhåpentlig både gi gode råd og avhjelpe med saker og ting.

Når man først skal takke, er det mange flere på lista i dag.

Jeg vil takke de ansatte for et upåklagelig planlagt arrangement, ber dere komme opp her og motta Landsmøtets applaus. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dirigentene og sekretærene og si “vel blåst”

Takk også til de øvrige komiteene for arbeidet dere har lagt ned.

Jeg vil, sammen med nestlederne, følge den samme tradisjonen som Ulf. Nå har dere gitt marsjordre – og vår oppgave er å få på plass en ny organisasjon, i et nytt storforbund som bygger på det sammenslåingsdokumentet som ligger til grunn her i dag. 

Tariffavtalene er vårt gull og skal bevares og videreutvikles. 

Organisasjonsgraden skal opp. 

Vi skal skape en felles kultur, og ha høy servicegrad. 

Satse ekstra på de unge og også ingeniørene. 

Satse på kompetanse  

Ha gode medlemstilbud.

Og jeg skal love dere – vi skal bruke kjøttvekta. 

For meg er det særlig viktig å: 

Passe på vår industripolitikk. 

Kjempe for våre mindre avtaleområder. 

Passe på at våre i staten får sin plass.

Og også arbeide med lederskap. 

Jobben videre må baseres på godt lagarbeid.

Fantastiske ansatte både inne og ute som gjør en formidabel jobb hver dag med medlemmene i fokus.

Våre tillitsvalgte skal føle at vi er der for dem og ønsker å støtte dem og spille dem gode.

Medlemmene i fokus – til enhver tid !

Jeg sier som Pippi: “dette har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg helt sikkert”

Jeg går inn i dette med pågangsmot og optimisme, men også dyp ydmykhet.

 For dersom en bekymrer seg for stormen, får en ikke nytt solskinnet. 

Helt til slutt vil jeg også få takke dere delegater for innsatsen under dette LM

Med dette takker jeg for klubben, og sier vel hjem, så sees vi igjen den 11.desember.