Nyheter > Oppdaterte overenskomster

Oppdaterte overenskomster på nettsiden

Overenskomster er et av FLTs viktigste verktøy for å sikre medlemmer trygghet i arbeidslivet. Nå finner du de nyeste versjonene av overenskomstene flest FLT-medlemmer er omfattet av, på våre nettsider.

Du finner også nyeste versjon av Hovedavtalen.