Nyheter > FLT støtter jordskjelvrammede
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin. Foto: Norsk Folkehjelp

Dødstallene stiger

– Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har drept tusenvis av mennesker og dødstallene stiger fort. Mange flere står uten hjem, mat eller klær i vinterkulda, forteller Henriette Killi Westhrin, som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

FLT har derfor valgt å støtte Folkehjelpas arbeid med 22 500,- kroner.

Norsk Folkehjelps partnere er tilstede i Syria og hjelper der behovene er størst. De har jobbet i Nordvest-Syria siden 2012. Nødhjelpsarbeidet er i gang og trenger nå støtte for å fortsatt hjelpe de som trenger det mest. 

Behov for husly, mat, klar og medisiner

Mennesker i hele det rammede området har enorme behov for husly, mat, vann, varme klær og medisiner. Det er også en kuldebølge i området med snø og minusgrader som vil ta enda flere liv hvis hjelpen ikke kommer med en gang. Folk som er reddet ut av sammenraste bygninger men har mistet alt, risikerer å fryse i hjel om de ikke får tilgang på husly, mat og varme.  

–  Syria er i en allerede eksisterende nødsituasjon – nå er det ytterligere et stort behov for ressurser, påpeker Folkehjelpas generalsekretær, Westhrin.

Vil du bidra?

Om du ønsker å støtte Norsk Folkehjelps arbeid kan du bidra her:
Kontonummer 9001 08 76000 – merk innbetalingen med Syria.