Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret

Fra konstitueringen. Bilde: Frode Ersfjord.

Det nye forbundsstyret tar tak

Prosessen mellom Industri Energi og FLT var selvsagt egen sak. Fellesforbundet har som kjent satt i gang et arbeid for å endre omfangsbestemmelsene for funksjonærer og arbeidsledere. FLT har møtt dette med å vurdere muligheten til å bygge et nytt og større forbund sammen med IE. Det er definert 8 hovedkrav for å bygge allianser til samarbeidspartnere og det er utformet både et prosessnotat og posisjonsdokument. Landsmøtet fattet et tydelig vedtak om å videreføre denne prosessen i november i fjor.

Forbundsstyret har satt seg i førersetet i dette arbeidet. Det er satt ned et forhandlingsutvalg med arbeidsgrupper som arbeider med en eventuell sammenslåing, nå er de fleste av disse gruppene i fullt arbeid på FLT sin side. Dersom FLT får gjennomslag for sine krav, vil et ekstraordinært landsmøte ta stilling til å opprette et nytt forbund. Innstillingen kommer fra forbundsstyret etter at den er hørt i landsrådet. Tidshorisonten for å avholde et ekstraordinært landsmøte i løpet av året. Det er også laget en egen kommunikasjonsplan for dette arbeidet.

Med hjertet på riktig sted

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Målet er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. FLT har siden 2009 blant annet støttet Norsk Folkehjelp med deres globale minehundsenter i Sarajevo (GTC), gitt støtte til opptrening av minehundene Felta og Thelma, støttet prosjekter i Sør-Sudan, mineryddingsarbeidet og ulike samfunnsutviklingsprosjekter i Sør-Afrika. Det nye forbundsstyre viderefører dette arbeidet.

Oppfølging av landsmøtevedtak, budsjett og virksomhetsplan.

Kulturstøtteordningen skal avvikles i løpet av inneværende år, kurs kan igjen i løpet av året avholdes lokalt etter søknad fra avdelingene og det skal prioriteres arbeidet med å verve studenter og unge. På alle disse områdene er arbeid i gang i hht vedtatt virksomhetsplaner. Resultatregnskap for fjerde kvartal ble presentert og budsjett for 2023 ble godkjent. Det samme gjorde virksomhetsplanen for 2023.