Nyheter > Revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer

Forhandlingene med NHO om revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer ble avholdt den 14. og 15 juni. Vi lykkes dessverre ikke å komme til enighet med NHOs forhandlingsutvalg. Partene må dermed ha bistand av Riksmekleren for å komme videre.

Meklingen skal avholdes den 11. og 12. oktober i Riksmeklerens lokaler. Meklingsfrist er satt til midnatt natt til 13. oktober. Tema i meklingen er blant annet regulering av arbeid offshore, arbeidstid, bruk av særlig uavhengige- og ledende stillinger, lønnsbestemmelsen og arbeidsspråk.  

Et rundskriv med informasjon vedr. eventuell arbeidskamp dersom det blir brudd i meklingen er sendt til lokalavdelingene. Arbeidstakere som er omfattet av streikeuttaket vil få særskilt informasjon om dette.

Det faktum at meklingen ikke vil bli gjennomført før midten av oktober får innvirkning på revisjon av Forbundets øvrige avtaler. I all hovedsak vil revisjon av de øvrige avtalene måtte avvente til vi har vært i mekling. Datoer for forhandling av øvrige avtaler vil legges ut på våre nettsider når vi har avtalt dette med forhandlingsmotpartene.

Vi får også en del spørsmål om hvilken virkning meklingen og tidspunktet for dette har for lokale lønnsforhandlinger. Rent prinsipielt kan de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres før meklingen er gjennomført. Man bør i disse tilfellene nevne i protokollen at de lokale forhandlingene er gjennomført før de sentrale. Man bør også nevne kort hvorvidt den lokalt fremforhandlede rammen er inklusiv det sentrale tillegget eller ikke. Dette for å unngå tvister om dette på et senere tidspunkt.