Nyheter > WEBINAR: Hvordan blir den nye AFP-ordningen?

Færre vil miste AFP

I tariffoppgjøret mellom LO og NHO våren 2018 ble det enighet om å utrede alternativer til den gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. Nå har LO og NHO fullført en rapport som ser på mulighetene for en ny AFP-ordnin. Det vil legge grunnlaget for en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon. Færre risikerer å miste AFP på tampen av yrkeslivet og flere vi få avtalefestet pensjon.

LO-økonomene viser deg hvordan

Hvordan kan den den nye AFP-ordningen bli? I dette seminaret vil LOs økonomer Ragnar Bøe Elgsaas og Eystein Gjelsvik tegne og forklare utgangspunktet for en ny og mer rettferdig AFP-ordning. Seminaret er åpent for alle, men retter seg først og fremst mot tillitsvalgte i bedrifter i privat sektor.