Nyheter > Vil kjempe mot kutt

Betenkt: LO Stats leder Egil André Aas tar en tenkepause under LO Stats Kartellkonferanse på Gol i 2018

Tekst og foto: Frode Ersfjord – Vil du være med på en redelig gjennomgang av en omstridt reform, Monica Mæland? Ordene tilhører Egil André Aas, som brukte sin innledning til LO Stats årlige kartellkonferanse til å beklage de heftige kuttene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort de siste årene. Aas etterlyste også en tydeligere bruk av medbestemmelseprinsippene for Hovedavtalen i Staten. – Hovedavtalen skal gi arbeidstakere reell innflytelse. Omstilling krever medvirkning og motivasjon for at den skal lykkes.

I godt humør: Statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Monica Mæland i aksjon under LO Stats Kartellkonferanse på Gol i 2018.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland valgte å bruke deler av sin taletid på å advare mot at forskjellene i samfunnet vil øke om man ikke får flere i jobb. – Jeg vil ha en lav arbeidsledighet, med fleksibilitet for arbeidsgiver og høy sysselsetting. Om vi ønsker å redusere forskjellene må vi få flere i jobb samt også sørge for at folk står i arbeid lengre. – Ordet profitt har blitt veldig lettvint brukt til tabloide overskrifter. Det er ikke bare offentlig sektor som kan gjøre en god jobb, uttalte Mæland under den påfølgende debatten som omhandlet de offentlige kuttene. Hun påpekte også at hun ønsker norske eiere til bedrifter, og problematiserte formueskatten som et mulig hinder for dette. For FLT deltar første nestleder, Aud Marit Sollid, hovedtillitsvalgt i FLT Statens Vegvesen, Alf Edvard Masternes og hovedtillitsvalgt i Aim Norway, Øivind Kongsvold.

FLT-ere på tur: Øivind Kongsvold, Aud Marit Sollid og Alf Edvard Masternes følger nøye med under LO Stats Kartellkonferanse på Gol i 2018.