Nyheter > Vil ha 212 000 ut i jobb

— Bare halvparten av de med funksjonshemming får i dag tilrettelagt arbeid. Vi mener dette er sløsing med ressurser.

Merete Jonas som er første nestleder i IE&FLT, startet friskt under sitt møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 18. juni. Der møtte hun statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), og forklarte hvordan forbundet ser for seg en mer effektiv arbeids- og inkluderingspolitikk.

— Vi mener man sløser med ressurser når 212 000 personer med nedsatt arbeidsevne står utenfor arbeidslivet. Langt flere må få mulighet til å delta i arbeidslivet.

Forbundstoppen fortalte blant annet at det trengs flere tiltaksplasser kombinert med langt bedre karrieremuligheter for uføre som ønsker jobb i kombinasjon med trygd

LYTTET: Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø under med møte IE&FLTs Merete Jonas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Frode Ersfjord

Ny politikk foreslås

— Vi er nå i sluttspurten på en stortingsmelding om Arbeid- og inkludering, forteller statssekretær Hoppsø.

Meldinger fra Regjeringen til Stortinget inneholder politiske saker som man ønsker og drøfte, for så å kunne foreslå fremtidig politikk i ettertid.

Hopsø sier seg enig i virkelighetsbeskrivelsen som IE&FLTs Jonas legger frem.

— Ambisjonen vår er lik; flere i jobb og færre på trygd. Da må folk få muligheten til å jobbe. Også er vi opptatt av de aller yngste. Disse må vi følge opp raskt og tidlig.

Jonas nikket anerkjennende, og la også til et tankevekkende faktum.

— 80% av de med funksjonshemming står i dag uten jobb. Utviklingshemmede må god rett til arbeid og dermed et sosialt og verdig liv.

Statssekretæren la frem at stortingsmeldingen som kommer etter sommeren, vil ha totalbildet som grunnlag for den foreslåtte politikken.

— Vi ønsker å forbedre de tiltakene som er der i dag, heller enn å fjerne noe. Men med det store behovet vårt for arbeidskraft har vi også en “mismatch” mellom den kompetansen som trengs, og det som tilbys.

Hopsø ser for seg at man tenker nytt om hvordan flere som i dag mangler riktig kompetanse, kan inkluderes i arbeidslivet.

— Det er mulig vi må inkludere folk, og la kompetansen utvikle seg over tid via oppgavedeling.

Utvikling underveis

Jonas viste til et konkret eksempel på hvordan man kan få inn flere i arbeidslivet, uten at det skaper usikkerhet rundt andres jobb, med oppgavedeling.

— Eksempelvis trenger man ikke at overarbeidede sykepleiere rer senger på et sykehus, hvor andre mer enn gjerne vil delta i arbeidslivet.

Forbundsnestlederen ser også for seg at man kan begynne som hjelpearbeider for å se om dette er et fag man kan tenke seg videreutdanning i, og på sikt fast jobb.

— Våre medlemmer i sektoren har spisskompetansen som skal til for å inkludere langt flere som ønsker det, inn i arbeidslivet. Vi må utløse den store arbeidskraftreserven som ligger der og venter, forteller Jonas.

Statssekretæren skrøt også over å ha lært mye fra IE&FLT-medlemmer, og trakk frem et møte med Lena Bae, som til daglig jobber ved Fides i Stjørdal.

— Jeg tror ikke dere kommer til å bli skuffet over meldingen når den kommer. Deriblant va vi trenger å gjøre, og hvilke knep vi skal bruke, var Hopsøs avsluttende ord.

— Vi ser frem til meldingen, og har store forhåpninger. Dette er et prioritert område for IE&FLT, avslutter Jonas.