Nyheter > Video: LOs pensjonskrav til NHO
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/1843703422326884/ 80 000 mennesker kan bli tatt ut i streik den 9. april. Hvilke pensjonskrav er det LO har fremmet til NHO under årets hovedoppgjør? Forbundsleder Ulf Madsen forteller om kravene i denne videoen.*

AFP-kravet

I dag risikerer en av fire etter fylte 55 år, å ikke oppfylle kravene til AFP (avtalefestet pensjon) når de fyller 62 år. Reglene for AFP i privat sektor sier i dag at sju av de siste ni årene før fylte 62 år må ha vært i en bedrift med AFP-ordning. Dette har medført at sykemeldte og uføretrygdede ikke får AFP. Det har også medført at arbeidstakere som har mistet jobben rett før AFP-alder, og ikke får ny jobb i en bedrift med AFP-ordning, faller utenfor. LO vil i forhandlingen med NHO prioritere å tette de nevnte hullene.

OTP-kravet

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gir i dag pensjonsopptjening bare for lønn over 1G, altså omlag 93 000 kroner. Dette medfører en betydelig ulempe for lavlønte. LO krever opptjening av pensjon fra første krone, opptjening av pensjon også for stillinger under 20% samt opptjening av pensjon fra og med fylte 13 år. I dag må man være fylt 20 år før opptjeningen av pensjon starter. De fire hovedkravene:
  • Tette hullene i AFP (avtalefestet pensjon), slik at færre faller utenfor ordningen
  • Styrke OTP (obligatorisk tjenestepensjon), slik at flere får pensjon og at nivået blir høyere
  • Økt kjøpekraft for alle
  • Fortsatt dekning av reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i industrien og andre bransjer
*Merk at vi omtaler Riksmekleren feil som Riksmeklingsmannen i videoen. Tittelen på embetet ble endret ved lov i 2012.