Nyheter > Vekst i nord
flt

BLÅ NÆRING: FLT besøker Fjordsmolt AS. Foto: Marit Gabler

Turen gikk fra Harstad til Tromsø. Sammen med regionrådgiver Leif Roar Mikkelsen og Laila Nordsveen fra FLTs organisasjonsavdeling ble to oppdrettsanlegg og fire bedrifter besøkt. Et av stoppene på turen var Fjordsmolt AS i Grovfjord som driver oppdrett av smolt og settefisk. Her jobber det flere potensielle FLT-medlemmer.
flt

VEKST: Vekst i blå næringer. Foto: Marit Gabler

Vil bidra til kunnskapsbasert forvaltning

FLTs «delegasjon» fikk en omvisning av daglig leder og eier Morten Berg. Regionrådgiver Mikkelsen var kjent på anlegget fra før. Etter siste besøk ble han invitert tilbake for å fortelle mer om FLT og medlemsfordelene. Berg er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for sine ni ansatte. Særlig fanger FLTs etter- og videreutdanningsordning hans interesse. I Norge står havnæringene for omtrent en tredjedel av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet. I juni lanserte Regjeringen en oppdatert havstrategi . Her legges det vekt på bærekraftig vekst og sysselsetting i de etablerte, så vel som nye fremvoksende havnæringer. – FLT vil bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av blå næringer, og vi ønsker dialog med næringene i arbeidet med å innhente mer kunnskap. Det er ingen tvil om at blå næringer vil føre til økt verdiskapning og sysselsetting fremover, sier 1. nestleder Sollid.
flt, regioner

FLERE MEDLEMMER I NORD: Regionrådgiver Leif Roar Mikkelsen. Foto: Marit Gabler

Målrettet rekruttering gir medlemsvekst

Medlemskurven for region nord har pekt oppover. Den siste tiden er det registrert rundt 200 nye medlemmer. – Jeg bruker statistikk fra FLTs medlemssystem når jeg planlegger rekruttering og reising. Der FLT har medlemmer fra før, er det som regel lettere å rekruttere nye. Jeg har også satset en del på sisteårs- studentene ved fagskolene, forteller Mikkelsen, som i tillegg ser et stort potensiale for rekruttering innen blå næringer. Det er lange avstander mellom medlemmene i region nord. Gjennomsnittlig tilbringer han rundt halvparten av arbeidstiden på reise. Mikkelsen er opptatt av å treffe potensielle medlemmer på arbeidsplassen. Innimellom småprat og kaffedrikking på spiserommet, kommer historiene om hvordan FLT har hjulpet medlemmer på arbeidsplassen og hvilke fordeler medlemskap gir.

BEDRIFTSBESØK OG MEDLEMSPLEIE: Aud Marit Sollid og Laila Nordsveen på bedriftsbesøk på Breeze vaskeri. Foto: Marit Gabler

Trygghet og gode forsikringer

Les mer om hva medlemmene sier om FLT og medlemsfordeler her