Nyheter > Vedtekter, prinsipprogram og industripolitikk

FLTs vedtekter

FLTs vedtekter beskriver hvordan forbundet jobber og hvordan forbundets organisasjon henger sammen, hva virkeområdet vårt er, hva er formålet med FLT og hvem kan bli medlem i FLT. Vedtektene kan endres hvert fjerde år på forbundets Landsmøte.

FLTs prinsipprogram

Prinsipprogrammet er vårt politiske grunnlagsdokument. Det beskriver hva forbundet skal jobbe med i landsmøteperioden. Prinsipprogrammet vedtas hvert 4. år av forbundets medlemmer og tillitsvalgte på landsmøtet.

Industripolitisk plattform

FLT mener det er behov for utdyping av industripolitikken i en tid hvor endringene i samfunnet skjer raskt. Det trengs et fellesskap som tar større ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ønsker at dette skal skje med utgangspunkt i den nordiske modellen der staten, næringslivet og fagbevegelsen samarbeider tett. Vårt arbeid her handler om å påvirke politikere, samarbeide med arbeidsgivere og å løfte temaene i samfunnsdebatten.