Nyheter > Vedtak om feriepenger på dagpenger

Slik ble det endelige vedtaket:

Ap, Sp og SV ville ta den gamle ordningen opp fra skuffen og bruke 2,450 milliarder kroner, det vil si 750 millioner kroner mer enn regjeringen og 350 millioner kroner mer enn Frp. Mens regjeringen og Frp vil ha en utbetaling på 10,2 prosent, gikk Ap inn for 9,5 prosent. Grunnen til det siste er at dagpengesatsen er lavere enn vanlig lønnsutbetaling.
  • Det bevilges 2,1 milliarder kroner til feriepenger på dagpenger. Det skal gjelde alle, også de som har vært ledige i mindre enn 8 uker.
  • Det blir ingen begrensning av verken måneder, uker eller maksimalt tak på 25.000 kroner. Det vil si at alle 12 måneder og alle uker vil gjelde.
  • De som fortsatt går på dagpenger, kan ta ferie med dagpenger uten å måtte være aktive jobbsøkere i de fire ukene.
  • Bevilgningen som ble vedtatt i Stortinget gjelder for 2020 og utbetales 2021. Prosentsatsen for feriepenger blir 10,2 prosent.
  • Denne ordningen er nå vedtatt for 2020. Hvordan man skal utbetale feriepenger for 2021 kommer man tilbake til i budsjettet for 2022.
(Tekst hentet fra FriFagbevegelse)

Flere kan miste feriepenger

De som har vært ledige mer enn 52 uker og kommer tilbake i arbeid etter 7. juni, er taperen i det ferske politiske vedtaket om feriepenger. Dersom du har vært arbeidsledig eller permittert og er tilbake i jobb 8. juni eller senere, kan du risikere å gå glipp av både feriepenger og dagpenger, skriver FriFagbevegelse FLTs forbundsleder etterlyser et mer sosialt vedtak som dekker bedre. Han mener maksimalgrensen på 52 uker er ødeleggende for mange og tar til ordet for en gjeninnføring av feriepenger på dagpenger.

Les også:

Regjeringspartiene snudde under avstemning om feriepenger på dagpenger Kommer du tilbake i jobb etter 8. juni, får du ikke feriepenger i sommer. Dette svarer regjeringen Feriepenger for dagpenger