Nyheter > Bruk stemmeretten!

UTE FOR Å STEMME: 2. nestleder Arnstein Aasestrand, forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Aud Marit Sollid vil bruke stemmeretten.

— I år får vi muligheten til å si i fra også lokalt hva vi mener er en anstendig arbeidslivspolitikk, sier forbundsleder Ulf Madsen. FLT organiserer hovedsakelig i privat sektor og Staten, men temaer som ‘nei til profitt’ på velferdstjenester lokalt og seriøsitet i kommunale kontrakter er viktige for forbundet også på kommune- og fylkesnivå. — Det er også viktig at de riktige politkerne blir valgt lokalt for å styrke yrkesutdanning og fagskoler, påpeker Madsen. Rekruttering til og styrking av fagskolene er et prioritert politisk prosjekt for FLT. Det er fylkeskommunene som tilbyr den offentlige fagskoleutdanningen. Forbundslederen oppfordrer til slutt alle til å sette seg inn i partiprogrammene lokalt. — Det er en viktig demokratisk øvelse å se hva de forskjellige partiene mener og gjør. Med det oppfordrer jeg alle til å bruke stemmeretten. Godt valg!

Den 9. september kan din stemme bidra til:

  • Seriøsitet i kommunale innkjøp og kontrakter
  • Økt årvåkenhet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
  • Nei til profitt på velferds- og attføringstjenester.
  • Økt satsning på yrkesutdanning og fagskoler.
  • Tryggere veier og et bedre kollektivtilbud.