Nyheter > Vakttelefon for medlemmer i helga
Lørdag 7. april fra kl. 12.00-24.00 kan disse kontaktes på tlf: Arnstein Aasestrand: 470 56 400 Aud Marit Sollid:   986 48  057 Ståle Johannesen:  913 08 680 Eller e-post: mekling@flt.no Søndag 8. april er disse tilgjengelige fra kl. 12.00-18.00 på tlf: Arnstein Aasestrand: 470 56 400 Aud Marit Sollid mob:   986 48 057 Ståle Johannesen:  913 08 680 Eller e-post: mekling@flt.no

Ofte stilte spørsmål om streikebidrag og streik:

Må jeg skatte av streikebidraget jeg får utbetalt av FLT? Streikebidrag er skattefritt i henhold til skatteloven, og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn; det vil si lønn etter skattetrekk. Hva er FLT økonomiske streikebidrag til medlemmene? FLT gir medlemmer i streik kr. 3620,- per uke. Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens størrelse. Hvorfor får andre fra andre forbund mer i streikebidrag enn meg? Det enkelte forbund har sine egne bestemmelser for hva som gis i streikebidrag. Hva skjer hvis jeg har fått innvilget ferie i det tidsrommet streiken skjer? Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte. Når får jeg vite om jeg er tatt ut i streik? Medlemmer som kan bli tatt ut i første uttak har fått e-post om dette til sin registrerte adresse. De som ikke har registrert e-post har fått brev i posten. Bedrifter som er tatt ut i første uttak finner du her.