Nyheter > Støre åpner for F35-vedlikehold i Norge

Jonas Gahr Støre svarte FLTs Øivind Kongsvold under debatten på Gol. Foto: Frode Ersfjord

Tekst: Frode Ersfjord

Lang erfaring med vedlikehold

Under LO Stats kartellkonferanse på Gol takket FLTs Øivind Kongsvold for LOs støtte i kampen for å bevare AIMs rolle for vedlikehold av fremtidens norske kampfly. Han utfordret også Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre på det samme. – Vi i AIM har lang erfaring med tungt vedlikehold av F16. Denne kunnskapen og kompetansen har vi levert i 40 år. Men dagens regjering ønsker å sende dette oppdraget for F35 til Italia, sa Kongsvold under debatten.

Jonas åpner for vedlikehold i Norge

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte at Ap’s forsvarsfraksjon på Stortinget nå vil arbeide med muligheten for vedlikehold i Norge under tett kontakt med industrien og AIM. – Den sikkerhetspolitiske situasjonen ser annerledes ut nå enn i 2012. AIM er en av tre aktører som er kvalifisert for motorvedlikehold på disse maskinene, og det krever støtte fra politiske myndigheter å flytte dette ut av Norge. Støre la til at Regjeringen har vært for passive, og vil følge opp saken nøye.

Øivind Kongsvold var fornøyd med debatten under LO Stats kartellkonferanse på Gol. Foto: Frode Ersfjord

500 arbeidsplasser i spill

Øivind Kongsvold påpeker at 500 arbeidsplasser står på spill, og lover tett samarbeid med de som vil bevare kompetansen i Norge. – Støres svar var viktig og riktig for AIM og FLTs tillitsvalgte. Endringene i norsk forsvarspolitikk foregår nå, og vi har ingen tid å miste. Dette handler også om å trygge infrastruktur som skal gjøre oss trygg i krisesituasjoner, avslutter Kongsvold.