Nyheter > Utdeling av FLTs kulturstøtte for 2018

Foto: bowie15/iStock

Komiteen for utdeling av kulturstøtte møtte den 17. og 18. februar for å avgjøre tildeling av midler for 2018. I år fordeles 300 000,- kroner. Årets støtte går til: · Motbakkeløpet «FLT OPP» i Ålesund · Indre Ofredals Vener · Norsk Folkehjelp Jæren · Utgivelse av bok om Arbeiderbevegelsens kulturhistorie i regi av Arbeidernes Historielag i Rogaland · Prosjektet «Bevaring og bruk av arbeiderbevegelsens faner i Telemark» · Kildens Venner i Notodden Komiteen ble imponert over kvaliteten på søknadene og hadde en krevende jobb med å velge ut mottakere av kulturstøtte. Det kom i år inn totalt 15 søknader. Komiteen har lagt særlig vekt på at tiltaket har en tilknytning til fagbevegelsen og at det strekker seg litt ut over det helt lokale.

Komiteen for utdeling av FLTs kulturstøtte. Fra venstre: Arnstein Aasestrand, Bjørn Ragnar Moe og Edith Synnøve Bjerkan. Foto: Stein Arne Lunderbye (sekretær)