Nyheter > Uravstemninger for avtaler

Følgende avtaler er sendt ut til uravstemning med svarfrist den 27. januar 2021

  • Overenskomst for Arbeidsledere med NHO
  • Overenskomst for Arbeidsledere Byggfag med NHO
  • Overenskomst for Tekniske funksjonærer med Glass og Fasadeforeningen
  • Overenskomst for Arbeidsledere med Glass og Fasadeforeningen
FLT har også avtalt forhandlingsstart med NHO Reiseliv den 13. januar for Overenskomst Arbeidsledere med NHO Reiseliv.