Nyheter > Uravstemning for Tekniske funksjonærer i NHO og Virke: Avtalene vedtatt
FLT’s tariffrevisjon for Tekniske funksjonærer i NHO-området har blitt vedtatt etter uravstemning. Også FLT’s nye avtale for Tekniske funksjonærer sammen med Virke har blitt vedtatt etter uravstemning.