Nyheter > Uravstemning for medlemmer i AIM

AIMs Trond Lome og FLTs Øivind Kongsvoll enige etter forhandlinger. Foto: Frode Ersfjord

Tekst: LO Stat / FLT Stemmeberettigede medlemmer har fått tilsendt e-post med lenke til avstemning (på registrert e-postadresse). I dette oppgjøret ble spesielt kravet om økt kjøpekraft, med fokus på likelønn og lavlønn viktig. Men også endringer i AFP-ordningen, etablering av et slitertillegg, en ny struktur på Spekters overenskomstområder, og sterkere fokus på yrkesfagenes status ble vektlagt under forhandlingene. Resultatet i de innledende forhandlinger (A-delen) ga gjennomslag for sentrale krav.

Viktige punkter fra A-delsprotokollen (sentrale forhandlinger):

  • Vektlegging av lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede (For resultat: se forbundets egen informasjon).
  • De samme forbedringene i AFP-vilkårene som ble avtalt mellom LO og NHO.
  • Innføring av et «slitertillegg» med tilsvarende ytelser og vilkår som avtalt mellom LO og NHO.
  • Endringer i overenskomstområdene fører til flere, mer kompakte områder der virksomhetene naturlig hører sammen. Dette berører også område 9 – Øvrige, som nå består av færre virksomheter og avtaler enn tidligere.
  • LO Stat og Spekter vil bidra til å heve yrkesfagenes status.

Viktige punkter fra B-delsprotokollen (lokale forhandlinger):

  • Lønnveksten for FLTs medlemmer i AIM Norway vil følge Frontfaget (som i år er på 2,8%), inkludert et kronetillegg på 12 000,- for justering som et minimumsbeløp. Dette vil gi økt kjøpekraft.
  • Dette er første gang man har blitt enig om å gjøre endringer i overenskomsten mellom FLT og AIM siden 2014.
Protokoll fra oppgjørets A-del. Protokoll fra oppgjørets B-del.