Nyheter > UNI Global Union får gjennomslag i G20 og EU
– En samlet fagbevegelse har via UNI Global Union (UNI) har lenge jobbet for å fremme disse kravene i flere fora, blant annet i Wold Economic Forum og i EU-kommisjonen. Derfor er det positive nyheter at EU og G20- landene nå viser at de tar kravene på alvor, sier Simmenes.

G20- landene opptatt av videreutdanning

G20-landene har lagt stor vekt på etter og videreutdanning i sin uttalelse om fremtidens arbeidsliv (Towards an Inclusive Future: Shaping the World of Work3). Her uttales det blant annet følgende:
  • Livslang læring, samt etter og videreutdanning er avgjørende for arbeidstakeres muligheter til å holde seg a-jour med teknikk og endring i arbeidsoppgaver.
  • Arbeidstakeres behov for etter-og videreutdanning skal fremmes gjennom partnerskap med flere interessenter.
  • Det skal legges særlig vekt på utsatte grupper i dette arbeidet. G20 engasjerer seg i å fremme adekvate sosiale forsikringsordninger for alle arbeidstakere, inkludert arbeidstakere i atypiske ansettelsesforhold.

EU styrker vernet av arbeidstakere

EU har nå inkludert partene i arbeidslivet i samråd om sosialforsikringer. EU-kommisjonen påpeker at mange arbeidstakere, særlig i utrygge ansettelsesforhold, ikke får skriftlig kontrakter som omfatter arbeidsvilkår. Arbeidsmarkedspartnene kommer også til å konsulteres om direktivet om «skriftlig beskjed» (91/533/EEC). UNI ser positivt på et samråd og vil følge dette opp under EU-toppmøtet 17. november 2017. Les mer her Mer om UNI Global Union