Nyheter > Ukraina inn i IndustriAll Europa

Ukraina inn i IndustriAll Europa.

IndustriAll representerer 50 millioner arbeidstakere i 140 land og er en kraftfull aktør i global solidaritet. Organisasjonen tar opp kampen for bedre arbeidsforhold og fagforeningsrettigheter over hele verden.

Denne uken gjennomførtes Mid-Term konferanse for den europeiske delen av IndustriAll. FLT var på konferansen. På dagsorden stod en ny strategiplan og fagforeningsmakt, men det var den Ukrainske delegasjonen som etterlot sterkest inntrykk den første dagen.

Det ble vist en videohilsen til IndustriAll Europa. Filmen viste krigens herjinger. Veleriy Matov og Nataliya Levytska talte om situasjonen i landet. De to snakket om hvordan unge menn, vokst opp i et fritt Ukraina, mister livet i krigen. De pratet om tapet for familiene og den unge generasjonen. Om deportasjon av barn til Russland.

Fagforeningen jobber overfor myndighetene, men arbeidet er sterkt preget av krigen. Mange Fagforeningskamperater er ved fronten. Det er mangel på energi og det meste for å holde krigen i gang. Minst 300 medlemmer av gruvearbeidernes fagforening har blitt drept på grunn av den russiske invasjonen. Mange er blitt satt fast i gruver på grunn av bombing. Neste vinter blir vanskelig. Særlig med bombingen av infrastruktur som elektrisitet og sykehus. Fagforeningens oppgaver er også å støtte forsvaret, og å bidra med ressurser til krigen, kunne de to fortelle.

Delegasjonen snakket om Russland som en atomterrorist. Betydningen av at det blir gjennomført rettssaker om krigsforbrytelser i fremtiden ble fremhevet. Russland må bli stilt til ansvar. Kravet nå er at Russland skal trekke seg ut av Ukrainia. 

FLT har vært med å bidra til at den Ukrainske fagbevegelsen blir ønsket velkommen inn i IndustriAll Europa og kunne delta på konferansen gjennom støtte til transport og overnatting.. Og har selvsagt støttet kravet til IndustriAll Europe om at Russland må trekke seg ut av Ukraina.

Ny strategisk plan

70 talere gav sitt syn på strategisk plan. Det er fortiden er mange kriser samtidig: Krigen, energisituasjonen og klimakrisen. Den geopolitiske situasjonen med et sterkt Europa var en del av debatten. Bærekraftig industri sosial rettferdighet og fagbevegelsens rolle er viktige stikkord i strategiplanen.  Strategiplanen handler også om å bygge kraften til fagforening og skape grunnlag for et godt samfunn for alle.

Bygge fagforeningsmakt

Et annet tema på kongressen, handlet om fagforeningsmakt. De faglige rettigheter blir utfordret på mange områder og i mange land. Det handler om en lønn å leve av, sosial dumping, redusert jobbtrygghet, begrensninger i streikeretten og mangel på dialog med arbiedsgiver. Debatten viste at det fortsatt er en lang vei å gå for mange for å få økt fagforeningsinnflytelse, men at det gjøres mye godt arbeid rundtomkring.

For mere informasjon – se industriAll – Europe | NEWS