Trekkliste

Her kan du gjøre følgende endringer i trekklistene:

  • Endre trekkbeløp. Om den ansatte skal trekkes et annet beløp enn det som står der nå. For eksempel ved kontingentreduksjon innvilget av forbundet etter at trekklisten er sendt ut, eller etter avtale med forbundet.
  • Sette en sluttdato. Om en av de ansatte ikke lenger skal trekkes for kontingent, for eksempel ved permittering eller avslutning av arbeidsforholdet.
  • Legge til en ny person.

Om du gjør endringer vil vi veldig gjerne at du skriver en kommentar til oss som forklarer hva endringen kommer av.

Etter at du har trykket på “Send inn og godkjenn” kan du ikke lenger gjøre endringer i skjemaet. Da må du i så fall kontakte oss på telefon 23 06 10 29 eller e-post postkasse@flt.no.

Kontakt oss også om dere har endret fakturaadresse, trenger kopi av fakturaen, eller ønsker å motta faktura og trekklister kun på e-post – ikke på papir.

Trekklistenummer
Bedrifts-ID

Trekklistenummer og bedrifts-ID står i tilsendt trekklistebrev. Om du ikke har dette, ring oss gjerne på telefon 23 06 10 29, eller send oss en e-post på postkasse@flt.no