Trekk av kontingent

Er du nytt medlem hos oss?

Det kan være at arbeidsgiver ikke har igangsatt trekket ennå. Sjekk gjerne med lønningsansvarlig om de har fått beskjed fra oss. Hvis ikke er det fint om vi får tilbakemelding om dette slik at vi kan få trekket på plass. Send oss gjerne en e-post til postkasse@flt.no.

Har du permisjon?

Dersom du er i ulønnet permisjon, har ikke arbeidsgiver lønn å trekke kontingenten din av. Du vil derfor måtte betale kontingenten din selv. Vi sender deg giro så lenge permisjonen varer.

Dersom du er helt uten inntekt/ytelse kan du søke om kontingentfritak. Send oss i så fall en e-post der du beskrive situasjonen din og gjerne legger ved dokumentasjon til postkasse@flt.no.

Har du byttet arbeidsplass?

Da er det viktig at vi får beskjed om det. Du kan endre opplysningene enkelt på Min side.

Har du allerede gitt oss disse opplysningene kan det likevel være at trekke hos ny arbeidsgiver ikke er på plass. Sjekk lønnslippen din. Er trekket utført lar du være å betale fakturaen du har fått fra oss, men gi oss beskjed slik at vi får sjekket dette ut. Viser det seg at du ikke er trukket ber vi deg om å betale fakturaen.

Har du byttet forbund?

Dersom du har meldt deg inn i et annet forbund er det viktig at vi får beskjed om det, slik at vi kan overføre medlemskapet ditt dit og avslutte medlemskapet hos oss.

Fint om du sender oss en e-post der du opplyser oss om hvilket forbund du nå er medlem i og fra hvilken dato.

Er du sykemeldt eller i foreldrepermisjon?

Da skal du fortsatt betale kontingent til oss og vi vil sende faktura hjem til deg. Gi oss tilbakemelding dersom NAV trekker kontingenten av sykepengene.

Har du gått av med pensjon?

Medlemmer som går av med pensjon og slutter helt i jobb kan søke om kontingentfritak. Det samme gjelder dersom du blir 100 % ufør.

Et fritak forutsetter at du ikke lenger mottar lønn. Du opprettholder dine forsikringer og betaler kun forsikringspremie til oss.

Vi ber deg sende en skriftlig bekreftelse til oss som bekrefter din sluttdato ved overgang til pensjon/uføre.

Mottar du nå ytelse fra NAV (AAP, dagpenger, delvis pensjon/ufør)?

Da kan du søke om redusert kontingent. Vi ber deg sende oss kopi av ditt vedtak på dette til postkasse@flt.no.

Ønsker du å avslutte medlemskapet?

Utmelding må skje skriftlig. Send oss en e-post til postkasse@flt.no, og oppgi gjerne årsak til hvorfor de melder deg ut.

Har du spørsmål til oss er det bare å ta kontakt. Du treffer oss på postkasse@flt.no eller på telefon 23 06 10 29.