Nyheter > Bachelorgrad gjennom Addisco
Addisco, flt

Addisco-studenter med diplom. Foto: Marit Gabler

– Vi ønsker å gi FLT-medlemmer som har tatt flere Addisco-kurs muligheten til å kombinere disse i en bachelorgrad. I samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Bergen og Høgskolan Väst har dette blitt en realitet. Medlemmer kan søke opptak både på grunnlag av studiekompetanse og realkompetanse. Realkompetanse vil kort forklart si at medlemmer med yrkesfaglig bakgrunn kan ta bachelorgrad uten å ha studiekompetanse i bunnen (se også fakta, journ.anm), forteller salgs- og markedsansvarlig i Addisco Per Hegli. FLTs etter- og videreutdanningsordning gjennom Addisco er helt unik i LO. Det er ingen andre forbund som kan skilte med mulighet for gratis etter- og videreutdanning gjennom overenskomstene.

Yrkesfag ga bachelorgrad

Mona Hommeland Monsen og Jan-Fredrik Forsberg er strålende fornøyd med bachelorgraden de har tatt gjennom Addisco. Veien til graden har vært lang, da utdanningen har foregått på deltid ved siden av full jobb. Mona og Jan-Fredrik har begge yrkesfaglig bakgrunn og har søkt opptak på grunnlag av realkompetanse. Jan-Fredrik er egentlig utdannet radiotelegrafist og tok senere fagbrev på Norzink (nå Boliden Odda). Tidligere har han også tatt flere kurs i jobbsammenheng. Han har arbeidet innen ledelse, logistikk og transport i en årrekke. Det var en kollega som nevnte medlemsfordelene FLT har med etter- og videreutdanningsordningen. Det syns Jan-Fredrik var såpass interessant at han bestemte seg for å bli medlem i FLT. – Etter hvert som jeg satte meg inn i hva Addisco hadde å tilby, jo mer skjønte jeg hvor genialt opplegget egentlig var, forteller han. Han tok flere kurs gjennom Addisco, og da muligheten bø seg for å kombinere disse i en bachelorgrad kom, grep han den. Medstudent Mona har jobbet i bedriften Sandnes Pro-Service som arbeidsleder i mange år. Etter hvert kom ønsket om faglig påfyll i stillingen. Hun startet med personalpsykologi i regi av Addisco, som var relevant for jobben hennes innen vekst- og attføring. Det ga mersmak, og snart var hun i gang med flere Addisco-kurs. Da muligheten for å ta bachelorgrad kom, var hun heller ikke i tvil. – Fordelen med Addisco er at samlingene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb. I tillegg brukes yrkeserfaring aktivt i undervisningen. Kursene gir dessuten muligheter til å utveksle erfaringer og kunnskap med andre FLT-medlemmer, sier Mona.
flt, addisco, ulf madsen

Ulf Madsen og Lisa Nordlund. Foto: Marit Gabler

FLT satser på etter- og videreutdanning

Forbundsleder Ulf Madsen sto for utdelingen av diplom til studentene med fordypning i teknologiledelse. Bachelorstudentene fikk en velfortjent påskjønnelse av Nina Parmann fra HVL. I sin tale trakk forbundslederen frem verdien av etter- og videreutdannelse i et arbeidsliv med stadig raskere omstillinger: – Utdanningsselskapet vårt Addisco fyller 20 år i år. Tusenvis av våre medlemmer har fått et godt tilbud. Noen har bare tatt kortvarige kurs og hatt nytte av det. Andre har gått helt til bachelor og noen til og med til masternivå. Etter- og videreutdanning gjennom Addisco hjelper medlemmene å stille sterkere i omstillingsprosesser, men er også nødvendig for å kunne takle endringer i nåværende stilling. Her viser uavhengig forskning at vi har lykkes. Fremover skal forbundet videreutvikle og styrke etter- og videreutdanningsordningen ytterligere.

Medlemmer forteller

Kjærester og Addisco-studenter Addisco-studenten Faicel sikter mot bachelorgrad

Les også:

Partssamarbeidets kompetanseeffekter Utdanning Den viktigste medlemsfordelen i FLT Sammen til bachelorgrad Fakta Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (kompetansenorge.no), Den vanligste måten å få studiekompetanse er å fullføre et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring (utdanning.no). Medlemmer med tariffavtale i privat sektor kan få gratis etter- og videreutdanning. Det skjer gjennom Addisco som er vårt eget utdanningsselskap. Addisco tilbyr alt fra kortere kurs til mastergrad.