Nyheter > Tilnærmet full seier i FMC-rettssak

Bak (v.): 1. nestleder i FLT Ulf Madsen. Foran (f.v.): Tillitsvalgt på FMC Berit Kopseng, hovedtillitsvalgt på FMC Lars Christian Nilsen, advokat Edvard Bakke og advokat Katrine Rygh Monsen fra LOs juridiske kontor. Foto: Tor Berglie

I april 2016 ble det besluttet en nedbemanning i bedriften på grunnlag av svikt i markedet. 700 ansatte måtte gå. Antallet ble senere redusert til 621. De fleste av oppsigelsene ble løst i forhandlingsmøter (AML § 17.3), men også i form av frivillig sluttpakke, annen passende stilling og naturlig avgang. Saksøkerne bestred ikke grunnvilkåret for oppsigelsene, men grunnlaget for utvelgelsen som er gjort i saken fra bedriftens side. Stridens kjerne var bedriftens anvendelse av utvelgelseskriteriene og utvelgelseskretsen. – Dette er den største saken FLT har hatt i retten i forbundets historie. Vi er veldig glad på vegne av de 11 FMC ansatte som nå beholder sin stilling. Dette er tilnærmet full seier, uttaler forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Advokatene Edvard Bakke og Katrine Rygh Monsen fra LOs juridiske kontor var begge optimister etter at prosedyrene ble avsluttet. – Bedriften har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til disse begrepene slik de er beskrevet i Hovedavtalen mellom FLT/HK og NHO. Vi har forståelse for nedbemanningen, men bestrider utvelgelsen av disse fjorten ansatte, sa LO-advokat Bakke blant annet. Elleve av de fjorten FMC-ansatte må få fortsette i jobben og FMC må betale ut 2,3 millioner kroner. – Dommen er ikke rettskraftig ennå og vi skal nå lese hele dommen grundig og diskutere hvordan vi skal gå fram videre. Jeg vil benytte anledningen til å takke for det gode arbeidet som er utført av både forbundet sentralt, Kongsberg-avdelingen og LOs juridiske avdeling i denne saken. Dette viser viktigheten av å være organisert, konkluderer Simmenes. – TechnipFMC i Norge lar de 11 oppsagte som vant fram i retten få fortsette i jobbene. De avstår fra å anke, og anser seg ferdige med nedbemanningene i 2016. Det uttalte kommunikasjonsdirektør Lars Ole Bjørnsrud til Laagendalsposten, etter at de hadde varslet Forbundet for Ledelse og Teknikk og øvrige ansatte. Tre av saksøkerne, som jobbet som teknisk servicepersonell, tapte saken som følge av at utvelgelseskretsen ble ansett riktig. Disse må avslutte arbeidsforholdet 31. august, men kan fortsatt anke saken sin. Lars Christian Nilsen, hovedtillitsvalgt for FLT i Kongsberg, sier at de skal holde et møte med forbund, advokater og tillitsvalgte i Oslo til uka, og at det vil bli konkludert der hva de vil gjøre videre, skriver Laagendalsposten. Les mer om rettssaken: Saksøker FMC Subsea Les mer om rettssaken: Dom faller over sommeren Les mer om saken i Laagendalsposten (abb.)