Nyheter > Tillitsvalgte trues på livet i Zimbabwe
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/2409415592630397/ – Jeg synes det er rart at slike ting fortsatt skjer i 2019. Det viktigste vi kan gjøre som fagbevegelse nå, er å vise solidaritet. Våre fagforeningskolleger i Zimbabwe opplever ekstremt vanskelige forhold, spesielt utsatt er kvinner. Kvinner ses på som annenrangs borgere og likestillingen har dårlige kår. FLT vil jobbe for å bedre de politiske forholdene gjennom internasjonale organisasjoner, sier Madsen. Moyo er generalsekretær i Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, som har likhetstrekk med norsk LO. For ikke lenge siden tikket det inn flere SMSer på Moyo´s mobil. «Når du går til fagforeningsmøtene, tenk rasjonelt. Ta ingen irrasjonelle, politiske, selvmordsaktige beslutninger, fordi vi kommer til å komme etter deg». 20 minutter senere tikker en ny melding inn: «Hvis du fortsetter å oppføre deg som en klovn når du kjører din hvite Prado ADQ 2851 (Moyos bil og registreringsnummer) med den vakre datteren din til skolen, og du fortsetter å ta dumme beslutninger på fagforeningsmøtene, så kommer vi til å gjengvoldta datteren din. Vi har alle detaljene og bevegelsene». Les mer her: 13-åring truet med gjengvoldtekt på grunn av farens fagforeningsarbeid  Sammen for kvinners rettigheter

LO-delegasjonen ble ledet av Peggy Hessen Følsvik og besto av FLTs forbundsleder Ulf Madsen, samt representanter fra LO, Handel og Kontor (HK) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Her sammen med tillitsvalgte (Moyo er fjerde fra venstre bakerst).

For farlig for LO å dra til Zimbabwe

LO har over lang tid støttet fagbevegelsen i Zimbabwe. Sammen med blant annet NORAD støtter LO oppbygging av demokrati, organisasjonsfrihet og likestilling. – I tillegg jobber vi gjennom FN-systemet og andre internasjonale fora for å belyse situasjonen til våre fagforeningskamerater i Zimbabwe. Jeg er virkelig rystet over hva Japhet og andre fagforeningsledere utsettes for. Og at de på tross av dette fortsetter det viktige fagforeningsarbeidet, er utrolig imponerende, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO. Hun ledet delegasjonen fra LO som skulle besøke ZCTU i Zimbabwe. Én uke før planlagt ankomst, kom det signal fra arbeidsministeren i Zimbabwe om at det ville være for risikabelt for LO-delegasjonen å reise inn til Harare. Derfor ble møtene flyttet til Johannesburg i Sør-Afrika.

Lokale tillitsvalgte satte stor pris på å få FLT-ryggsekker og førstehjelpssaker av Ulf Madsen. Alle foto: LO