Nyheter > Tilbake til utgangspunktet

Foto: Frode Ersfjord

Anniken Refseth har stort sett alltid vært engasjert. Engasjementet startet tidlig, og kanskje litt tilfeldig. Før skolealder ble Anniken med en venninne på en av Framfylkingens møter i Hommelvika. På plakaten for møtet sto det alltid «ta med en venn og kom». Det ga nok mersmak, engasjementet utviklet seg etter hvert også i politisk retning. Hun ble aktiv i AUF og i lokalpolitikken i ungdomsåra. På videregående ble det musikklinje hvor saksofon var hovedinstrumentet, men Anniken bestemte seg etterpå for å bli ingeniør. På ingeniørstudiet ble hun overbevist om at transport og logistikk var veien å gå. Utdannelsen resulterte i jobb i NSB, der ruteplanlegging ble ansvarsområdet. Som ansatt i NSB var det naturlig å organisere seg i Jernbaneforbundet. Det startet en lang og bred karriere i fagbevegelsen.

Trives der det skjer

Et kontorbesøk i 2004 var utgangspunktet for engasjementet i fagbevegelsen. En helt vanlig dag på jobben fikk Anniken besøk av to tillitsvalgte fra forbundet. De mente hun burde bli leder for de som organiserte i ledelsen og administrasjonen i NSB. – Det var lett for meg å si ja til å lede administrasjonspersonalet i NSB, fordi jeg hadde med meg engasjementet fra politikken og fra Framfylkingen. Det jeg likte aller best med rollen som tillitsvalgt var nettopp kontakten med «grasrota» – nemlig medlemmene. Jeg liker å finne gode løsninger for medlemmene og drive med organisasjonsbygging. Dessuten er det motiverende å få ting til å skje raskt og gjøre noe med det som ikke fungerer, forklarer Anniken. Det ene førte til det andre, og det ble flere verv i fagbevegelsen. Hun har blant annet vært nestleder i Kontorpersonalets landsråd og representant i forbundsstyret. Etter tolv år i NSB ble Anniken valgt inn som sekretær i LO Stat.

Fokus på verving

– Jeg tror det er veldig bra med ulike erfaringer fra både operativt og strategisk arbeid i fagbevegelsen. Det vil jeg bruke aktivt i jobben som regionrådgiver. I tillegg har jeg et stort nettverk som kan komme godt med, sier Anniken. Hun beskriver seg selv som et planmenneske som liker systemer og orden. I tidligere verv har hun brukt disse egenskapene til å sette verving i system. Det vil hun også gjøre i FLT. – Det viktigste i første omgang er å bli kjent med FLT som organisasjon. Jeg vil besøke avdelinger og tillitsvalgte. Etter hvert vil jeg ha fokus på rekruttering av nye medlemmer. I regionen er det stort potensiale for flere FLT-medlemmer, avslutter Anniken Refseth. Anniken Refseth  43 år. Regionrådgiver Midt. Bor i Hommelvik. Samboer. Bakgrunn: Vært ansatt i NSB siden 2001 som materiell- og ruteplanlegger, men permisjon grunnet vervet i LO Stat. I LO Stat har hun vært ansvarlig for kurs og konferanser, ansvarlig for 7 distriktssekretærer, ansvarlig for streikeberedskapen i staten, samt representant i ulike utvalg og styrer. Hun har også jobbet med ulike tvistesaker og lønnsforhandlinger i Spekter-området. Fritidsinteresser: Jeg bruker mye tid på hytta og liker godt å være ute i naturen og gå turer, og så liker jeg litt fart, som for eksempel å kjøre snøskuter. Jeg er glad i musikk og liker å gå på konserter, og er nok ellers et organisasjonsmenneske. Organisasjonserfaring: Blant annet har Anniken hatt følgende verv. 2013-d.d: Styremedlem Sørmarka konferansehotell 2013 –2018: Valgt sekretær Hovedorganisasjonen LO Stat 2013-2016: Oppnevnt som arbeidslivskyndig meddommer i Oslo fylke 2008-2012: Representant i forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund 2004-2012: Leder i Administrasjons- og Ledelsespersonalets Fagforening, Norsk Jernbaneforbund 2004-2008: Nestleder i Jernbanens Kontorpersonales Landsråd 1995-1999: Folkevalgt i Malvik kommunestyre og representant i Utvalg for helsevern og sosial omsorg 1994-2000: Leder for Framfylkingen i Hommelvik

Les også

Bli kjent med regionrådgiverne