Nyheter > Tidligere vinnere av FLTs utdanningspris
FLTs utdanningspris

Vinnere i 2016. Foto: Tor Berglie

Utdanningsprisen er på 150.000 kroner og deles ut til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Hvis du er student og vil søke prisen, må du få veileder eller utdanningsinstitusjon til å anbefale din oppgave. Les mer om hvordan du søker her

Tidligere vinnere

  • Prisen ble delt mellom studenter ved Fagskolen Tinius Olsen og Universitet i Stavanger i 2014.
  • Prisen ble i 2015 tildelt Desentral sykepleierutdanning (DSU), Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
  • Prisen ble i 2016 tildelt studenter ved NTNU. Les mer 
  • Prisen ble i 2017 tildelt studenter fra Høgskolen på Vestlandet og FLT-medlem Sindre Gøystdal. Gjøystdal har tatt etter- og videreutdanning via vårt utdanningsselskap Addisco. Les mer
Kontakt oss med spørsmål om utdanningsprisen: postkasse@flt.no