Nyheter > Terje Aasland om Norge som energinasjon: — Forutsetning for å lykkes legges nå
Det er en stor utfordring å dekke gapet mellom det behovet for kraft elektrifisering gir, og den tilgangen vi har på kraft, sa Terje Aasland til forbundsstyret i FLT. — Det har vært stillstand på energiområdet i åtte år, og det betyr at Norge har kommet i bakleksa på å løse problemene med å sikre nok fornybar energi. Allikevel er det mulig, sa Aasland som påpekte at Hurdalsplattformen legger grunnlaget for at Norge fortsatt skal være en energinasjon. Han fortalte også om hvor mye som skal på plass før vi blir en havvindnasjon, og at han vil at nettsystemet skal gjennomgås. Han vil skrote opprinnelsesgarantiene og fortalte om energikommisjonens oppgave. Det var et engasjert forbundsstyre som deltok i debatten. De tillitsvalgte tok opp utfordringer som oppgradering av kraftverk, utflytting av industri grunnet strømpris, at det er kort tid til behovene skal dekkes. Det kom også opp spørsmål om atomkraft, prioritering av industrien, og folkelig motstand mot endringer, for å nevne noe. Bjørn Arthur Nederaas sa at «alle dråper vann som havner i havet skal være innom en turbin». Terje Aasland kunne bekrefte at det var viktig for ham at industrien prioriteres ved mangel på kraft. Det er verdiskaping i industrien som legger grunnlaget for arbeidskraft og velferd, sa Aasland. – FLT skal være pågående og aktive i debatten for å få på plass nok energi, og for å få frem hvor viktig dette er for industrien, og landet som helhet, avsluttet forbundsleder Ulf Madsen.