Nyheter > Teknisk fagskole med ny industrilab

Foto: Tinius Olsen tekniske fagskole

– Industrilaben kan møte mange av de kompetanseutfordringene som industrien har og utfordringene digitaliseringen fører til. Her har fagskolen vært i forkant utviklingsmessig. Det kommer de ordinære studentene til gode, men også de som allerede er i jobb og tar etter- og videreutdanning, sier Ulf Madsen. Fagskolen samarbeider med blant annet Norsk industri og Fellesforbundet om å tilby videreutdanningskurs i Industriell digitalisering. – Det var i kjølvannet av nedleggelsen av Kongsberg Automotives fabrikk i Rollag at prosjektet med industrilaben kom i gang. Hensikten var å etter- og videreutdanne fagarbeiderne som ble oppsagt til morgendagens kompetansebehov. Industrilaben skal brukes til opplæring av både studenter og næringsliv fremover, forteller Tommy E.Hvidsten som er pedagogisk leder ved Tinius Olsen tekniske fagskole, og har vært involvert i industrilab-prosjektet. Fylkesordføreren sto for åpningen av industrilaben. Den har kostet godt over 10 millioner som fylket har bidratt med gjennom tverrpolitisk enighet. Se flere foto på Facebook