Nyheter > Tariff 2018
Forbundsvise forhandlinger

De forbundsvise forhandlingene med NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon er i gang for FLT. Men hva betyr de, og hvor mye ligger i potten? #tariff2018

Publisert av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Torsdag 15. mars 2018
Video: Frode Ersfjord Årets hovedoppgjør var et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. I hovedoppgjør som gjennomføres annet hvert år, reforhandles overenskomster og tariffavtaler. Dette er rammeavtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening. Forskjellen mellom tariffavtale og overenskomst er at en tariffavtale definerer lønn (for eksempel minstelønn), mens en overenskomst beskriver hvordan man kommer frem til en lønnsats eller et lønnsnivå. FLT har overenskomster for sine medlemmer.

Alt om Tariff 2018

Her finner du alt om årets tariffoppgjør.

Fordeler med FLTs overenskomster

  • Generelt har FLT en fordel ved at vi organiserer tillitsvalgte også på arbeidsplasser med få medlemmer. Forbundet kan søke tariffavtale/overenskomst for kun ett medlem.
  • FLTs overenskomster for arbeidsledere er unik i den forstand at den begrenser arbeidsgivers styringsrett.
  • FLT har regulering av tilgjengelighetsteknologi (dvs mobil o.l) og livsfasepolitikk som en del av sine overenskomster.
  • FLT gir medlemmer mulighet til gratis etter- og videreutdanning som en del av tariffavtale/overenskomst.

Les også

Bli medlem i FLT Arbeidsliv og avtaler Hva er tariffavtale/overenskomst?