Nyheter > Superkurs og tillitsvalgtskolering 2020

Laila Nordsveen. Foto: Frode Ersfjord

– Vi opplever stor interesse for både for Grunnkurs for tillitsvalgte og Superkurshelger. Derfor øker vi kapasiteten på grunnkurset med en ekstra modul 1 i 2020. I tillegg kommer de fire Superkurshelgene i ulike regioner, forteller Laila Nordsveen, kursansvarlig i FLT. Hun kan avsløre tre nye kurs som blir tilgjengelig i løpet av 2020: Et kurs i konflikthåndtering primært for tillitsvalgte, og to kortere kurs i kommunikasjon og i bruk av overenskomstene som er tilpasset konferanser. Nordsveen minner samtidig avdelingene på at fristen for å søke støtte til konferanser er 1. desember 2019. I tillegg oppfordrer hun medlemmer og tillitsvalgte til å benytte seg av skoleringen FLT tilbyr, og det anbefales å være tidlig ute med påmelding. Les mer om retningslinjer for støtte til konferanse her 

Mulighet for kortere kurs på konferanser

Det nye konflikthåndteringskurset tilbys på Superkurshelg i januar, men det kan også tilrettelegges i en kortversjon på konferanser. Kommunikasjonskurset og kurs i overenskomstene kan settes opp på forespørsel fra avdelinger og regioner i forbindelse med konferanser. Kurset i overenskomstene gir en kort innføring i relevante overenskomster tilpasset behov i avdelingen eller regionen. Kommunikasjonskurset gir en innføring i FLTs kommunikasjonskanaler og det legges vekt på praktisk bruk av Facebook for avdelinger og regioner. Hvis avdelingen eller regionen ønsker et av de kortere kursene, er det viktig at behovet meldes inn til forbundet så tidlig som mulig og innen søknadsfristen for konferanser som er 1. desember.

Superkurshelger og Grunnkurs for tillitsvalgte 2020

Følg med i aktivitetsoversikten for oppdatert informasjon om kurs og konferanser. Denne oppdateres kontinuerlig. Du kan også lese mer om de ulike kursene forbundet tilbyr her
  • Superkurshelg 17.-19. januar i region øst, Sørmarka Konferansehotell. Påmeldingsfrist 1. desember 2019.
  • De øvrige Superkurs-helgene er satt opp som følger og flere detaljer kommer etter hvert: 24.-26. april i region sør, 25.-27. september i region vest og 13.-15. november i region midt.
  • Grunnkurs modul 1 og 2 for tillitsvalgte: Modul 1 er satt til helgen 4.-7. juni , Modul 2 er satt til helgen 27.-30. august. Påmeldingsfrist 25. april 2020. Ved påmelding blir du automatisk påmeldt begge moduler. I løpet av høsten 2020 vil det også startes opp et nytt grunnkurs (modul 1) slik at flere tillitsvalgte får plass på grunnkurset, mer informasjon kommer etter hvert.