Nyheter > Suksess med frokostmøte
Over 200 personer registrerte seg som deltakere på møtet og rundt 120 deltok aktivt. Forbundsleder Ulf Madsen innledet debatten og utfordret blant annet partiene på venstresiden til å samle seg om en felles industriplattform. Debattpanelet besto stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik (SP), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Terje Aasland (AP). Jan Christian Vestre (CEO i den norske møbelprodusenten Vestre AS og FLT-medlem) og Sigrun Aasland (nestleder i Tankesmien Agenda) kom også med sine innspill til debatten. Ordstyrer var Karin Yrvin (politisk rådgiver i FLT). I etterkant ble det åpnet for spørsmål fra deltakerne i Zoom.

Fagligpolitiske frokoster

– Målet med frokostmøtene er å samle medlemmer og andre interesserte til debatt om aktuelle fagligpolitiske temaer. Vi ønsker å engasjere og løfte frem viktige saker for forbundet på en uformell arena, forteller forbundsleder Ulf Madsen. Opprinnelig var planen å avholde møtet fysisk på Kulturhuset i Oslo, men koronasituasjonen gjorde at frokostmøtet måtte avholdes digitalt. Imidlertid er håpet fremover å kunne avholde digitale og fysiske frokostmøter i kombinasjon. Programmet for de neste frokostmøtene er under planlegging og nærmere informasjon vil annonseres i FLTs kanaler. Har du innspill til frokostmøtene, ta kontakt med oss på postkasse@flt.no *Opprinnelig dato for frokostmøte var 16. mars, men møtet ble flyttet grunnet Hans Christian Gabrielsens bortgang. Se opptak fra møtet øverst i saken