Nyheter > STREIKEN ER OVER
TALTE FOR KJØPEKRAFT: Forbundsleder Ulf Madsen under streikearrangement på Norcem i Brevik, onsdag 19. april. Foto: Frode Ersfjord

LO har fått historisk gjennomslag

— Vi er fornøyde med å ha fått et historisk gjennomslag for våre krav til NHO. Dette viser hvor viktig solidaritet og kampvilje er for den norske modellen, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Streiken avsluttes umiddelbart og FLT/LO ber folk gå tilbake til jobb fra og med fredag (21. april) klokken 06.00.

LO har fått gjennomslag for en ramme på 5,2%, hvor fordelingen er:
Overheng 1,4%
Tarifftillegg: 2,1%
Glidning: 1,7%

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter, og vil være ledende for andre sektorer som skal forhandle om lønn i år.

— Jeg vil sende en spesiell takk til våre medlemmer som har vært i streik. Dette er LO-familien på sitt beste.

Forbundslederen mener at samholdet blant LO-forbundene har blitt styrket i løpet av streiken som varte i fire dager.

— Dette var en nødvendig og rettferdig streik. Med dagens strøm- og matpriser, samt prisnivå generelt var det helt nødvendig med en bedre fordeling av verdiskapningen i samfunnet, avslutter forbundslederen.

Unngikk opptrapping

1362 FLT-ere var i streik under dette mellomoppgjøret, med 1192 nye medlemmer klare til å legge ned arbeidet kl 06:00 fredag morgen.

Tilsammen streiket 22 947 LO-medlemmer, hvor en ytterligere opptrapping på fredag ville ført til 40 000 i streik fra LO.

Fakta om oppgjøret:
Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner

Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. 

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022)

Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)