Nyheter > Stor interesse for Addisco-kurs
Nylig ble det avholdt styremøte i Addisco. Styreleder, forbundsleder Ulf Madsen, har to gode nyheter til medlemmene: – Det er positivt at stadig flere medlemmer benytter seg av en av FLTs viktigste medlemsfordeler, nemlig gratis etter- og videreutdanning gjennom Addisco. Det å tilegne seg ny kompetanse er svært viktig i en periode med større usikkerhet på arbeidsmarkedet på grunn koronasituasjonen. Rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter viser at medlemmer som benytter ordningen øker sin «ansettbarhet». Derfor er det gledelig å kunne tilby plasser til alle med tariffavtale i ordningen denne høsten. Den andre gode nyheten er at vi tilbakefører en million av driftsoverskuddet fra Addisco i etter- og videreutdanningsordningen, noe som bidrar til å styrke ordningen ytterligere.

Dette er kursene medlemmene har fått plass på

I overkant av 400 medlemmer søkte kurs gjennom Addisco. Grunnet omrokkeringer og at noen av disse sa fra seg kursplassen, har alle medlemmer med tariffavtale i etter- og videreutdanningsordningen fått tilbud om kursplass. I tillegg er det også flere medlemmer uten tariffavtale som har fått plass. Her er oversikten:
  • Lean-ledelse: 22 studenter. Max antall plasser. 4 søker flyttet til andre kurs.
  • Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studenter. Max antall plasser. 9 søkere flyttet til andre kurs.
  • Innovasjon og endringsledelse: 30 studenter. Max antall plasser. 6 søkere flyttet til andre kurs.
  • Markedsføring: 29 studenter. Max antall 30.
  • JUS: 26 studenter. Max antall plasser. 3 på venteliste.
  • Coaching: 20 studenter. Max antall plasser. 7 søkere flyttet til andre kurs.
  • Konflikthåndtering: 24 studenter. Max antall plasser. 2 søkere flyttet til andre kurs.
  • MBA (master-og bachelorprogram): 45 søkere har fått ett kurs. Disse er på 7,5 studiepoeng( stp).
  • Nettbaserte kurs: 58 søkere har fått ett kurs. Disse er på 7,5 stp.

Utsatte kurs og søknader om stipend til åpne studier

Grunnet reiseforbud til Sverige har Addisco utsatt oppstart av kursene på Högskolan Väst til senere i høst. Her kommer det mer informasjon etter hvert. Rundt 40 medlemmer har også søkt om stipend til åpne studier, og disse søknadene er fortsatt under behandling. Følg med på Addisco sin nettside for mer informasjon og kursoversikt. Mer om FLTs etter- og videreutdanningsordning