Nyheter > Statsbudsjettet: 100 nye fagskoleplasser skremmende lite

SKUFFET FORBUNDSLEDER: Ulf Madsen vil ha en opptrappingsplan for flere fagskolestudenter. Foto: Frode Ersfjord

— 100 nye fagskoleplasser er skremmende lite, sier Ulf Madsen, forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 satt av 3,5 millioner kroner til nye fagskoleplasser. — Vi trenger en opptrappingsplan for mange flere studieplasser på fagskolene, parallelt med styrking av kvaliteten. Høyere yrkesfaglig utdanning blir avgjørende for Norges konkurransekraft fremover. Sammen med Landsorganisasjonen (LO) ønsker FLT en satsning på fagskolen som innebærer om lag 100 000 studieplasser i løpet av en tiårsperiode. Mange søkere — Mens antallet søkere til offentlige fagskoler øker, viser Regjeringen liten evne til å ivareta muligheten for god fremdrift, påpeker Madsen. De siste fire årene har antallet søkere til offentlige fagskoler økt med vel 70%. — Ved å styrke fagskolen med flere plasser og enda sterkere kvalitet, motiverer man også flere til å gjennomføre en videregående yrkesfaglig utdanning, avslutter Madsen. Om fagskolen: Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring.
 Det er i dag om lag 16 000 fagskolestudenter i Norge, og om lag 300 000 studenter fordelt på universiteter og høgskoler.