Nyheter > Spørsmål og svar: Hva skjer med IE og FLT?

UTE PÅ TUR: Andre nestleder Arnstein Aasestrand, første nestleder Aud Marit Sollid og forbundsleder Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

Ofte stilte spørsmål om FLT’s fremtid

– Skal FLT slås sammen med et annet forbund? Det vi ønsker svar på gjennom den pågående prosessen er om det er grunnlag for at vi sammen med Industri Energi etablerer et nytt og slagkraftig forbund. – Hvorfor er Industri Energi (IE) den foretrukne partneren? Av de forbund vi har vurdert er IE det forbundet som oppfyller flest felles vurderingskriterier basert på medlemmenes tilbakemelding. – Hvorfor anbefaler dere ikke landsmøtet at vi fortsetter som før, bare FLT? To hovedgrunner: —Fordi områdene vi organiserer medlemmer fra i dag er satt under press, og vi trenger støtte for at våre omfangsområder er de som skal gjelde. —Fordi vi ser store samfunnsendringer med nye næringer og bransjer som utvikles, og her vil vi posisjoneres oss slik at FLT’s perspektiv og avtaler gjelder. – Spiller det egentlig noen rolle hvilken fagforening man er medlem av? Er ikke mye likt? Konseptet om et organisert arbeidsliv er mye likt, men avtaleverket med kompetansen og forståelse av funksjonær- og arbeidslederrollen er unik i vårt forbund. Dette må ivaretas gjennom å opprettholde våre avtaler også i et nytt forbund. Vi har 70 års erfaring med å tilby disse yrkesgruppene de beste lønns- og arbeidsvilkårene, og ønsker å utvikle dette videre i fremtiden. – Hva vil skje med FLT’s unike etter- og videreutdanningsordning (med Addisco) om det blir et nytt forbund. En av våre bastante krav vil være å beholde disse unike medlemsfordelene for de medlemsgruppene som er på våre avtaler i dag også for fremtiden. – Hvordan blir prosessen fremover?
Vårt landsmøte skal i november bestemme om vi skal fortsette prosessen. – Hvordan kan dere garantere at FLT, som er et mindre forbund, vil få nødvendig innflytelse sammen med Industri Energi? Dersom vi viderefører prosessen med IE er jo det meningen at man skal utarbeide et forslag til avtale mellom forbunda. Denne avtalen vi danne grunnlag for om den er god nok til å si ja eller nei til en eventuell sammenslåing. – Hva skjer med avtalene og tariffoppgjørene fremover om et nytt forbund skal dannes? Vårt fokus er 100% på medlemmene, daglig drift og styrking av våre avtaler uavhengig av denne prosessen. Avtalene våre med arbeidsgiversiden fortsetter som før.