Nyheter > Søknadsfrister til FLTs utdanning
Blant våre aktive kurs nå finner du cyber security, teknologiledelse og organisasjonspsykologi. En oversikt over alle aktive kurs finner du på Addisco sine nettsider: Se alle nettbaserte kurs og samlingsbaserte kurs. Siste frist for å søke utdanningsstipend er mandag 1. november. Les mer om FLTs utdanningstilbud.