Nyheter > Søk kulturstøtte 2021
Målet med FLTs kulturstøtte er å bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. Organisasjoner og institusjoner kan søke gjennom en av våre lokale avdelinger innen 1. november 2020. Avdelingene må sende sine anbefalinger til forbundet innen 15. desember 2020. Støtten søkes for 2021. Hvordan søke FLTs kulturstøtte?