Nyheter > Søk FLTs kulturstøtte
Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter i denne sammenheng også idretts- og fritidsaktiviteter. Søknadsfristen for kalenderåret 2019 er 1. november 2018. Det må søkes via en av FLTs lokale avdelinger, som må sende sin anbefaling videre til forbundet sentralt innen 15. desember 2018.

Les også

Hvordan søke kulturstøtte? Utdeling av FLTs kulturstøtte i 2018