Nyheter > – Skuffet over Regjeringens attføringspolitikk

IKKE FORNØYD: Første nestleder Aud Marit Sollid. Foto: Frode Ersfjord

I det reviderte budsjettet finner man verken nye tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere eller personer med nedsatt arbeidsevne. — Vi opplever det som en dårlig unnskyldning når Statsminister Erna Solberg uttaler til NTB at «vi har det på listen» om krisetiltak som også favoriserer de viktige attføringsbedriftene i Norge, sier Aud Marit Sollid, første nestleder i FLT.

Ingen krisetiltak for attføringsbedrifter

Krisetiltakene i det reviderte nasjonalbudsjettet omfatter ikke attføringsbedrifter som bidrar til at tusentalls mennesker kommer seg ut i arbeidslivet årlig heller enn å gå arbeidsledig. Stortinget vedtok den 7.april en stor pakke med kontantstøtte til bedrifter som har mistet mye av sine inntekter. Men attføringsbedrifter og store deler av frivillig sektor var ikke med i det opprinnelige forslaget fra Regjeringen. Stortinget ba derfor Regjeringen om å lage en kompensasjonsordning også for disse virksomhetene.

Forventer handling

— Dette handler om å prioritere. Etter å ha bommet i første runde, forventet vi at Regjeringen skulle ta Stortingets vedtak til følge. Regjeringen må følge flertallet i Stortinget og ikke vente til etter sommeren, avslutter Sollid. FLT organiserer blant andre arbeidstakere innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA).