Nyheter > Seier for fagskolene – opptrappingsplan vedtatt

FORNØYD TRIO: 2. nestleder Arnstein Aasestrand, forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Aud Marit Sollid. Foto: Frode Ersfjord

Stortinget ber nå regjeringen opprette 1000 nye studieplasser innen høyere yrkesfaglig utdanning fra høsten 2020, i tillegg til at de 1000 som regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett skal bli permanente. Videre skal det utarbeides en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig over fem år.

Opposisjonen har lyttet til FLT og LO

— I den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i, er satsningen på nye fagskoleplasser avgjørende. Opposisjonen har lyttet til våre og LOs innspill, det er vi godt fornøyd med, påpeker forbundsleder Ulf Madsen. Regjeringens opprinnelig forslag i revidert nasjonalbudsjett innebar kun 1000 nye og midlertidige fagskoleplasser. FLT mener at tiden er inne for å bygge kompetanse som vil være nødvendig også for ny grønn industri. — Det vil fortsatt være en vei å gå fremover for fagskolen. Dagens situasjon med alt for svak satsning på fagskolen var aldri bærekraftig i forhold til hva næringslivet etterspør av kompetanse. Jeg ser lyst på fremtidsutsiktene, og vi kommer til å fortsette å reise behovet for både flere fagskoleplasser og mer ressurser til noe som er en vinnersak for norsk arbeidsliv, avslutter Madsen.

LO-sekretær er fornøyd

Trude Tinnlund som er LO-sekretær, har samarbeidet med FLT om kravet til flere fagskoleplasser. — I LO har vi lenge arbeidet for at det skal bli flere fagskoleplasser. Stortingets vedtak setter kursen i riktig retning, sier Tinnlund. LO slår fast at stortingsflertallet nå har gjennomført en historisk satsing på fagskolene. — Spesielt i situasjonen vi befinner oss nå er det viktig med en større satsning på det yrkesfaglige.