Nyheter > Vellykket frokostmøte om fremtid for industrien

– Dette var gøy! Frokostmøtet bidrar til å sette søkelys på saker som er viktig for forbundet. Det ble noen gode paneldebatter blant politikerne om forsvarspolitikk, samferdsel og energi til industrien. Vi har fått god respons fra både innledere, politikere og publikum på disse møtene, og vi ønsker flere frokostmøter fremover, sier 1. nestleder Merete Jonas, som åpnet møtet. Se opptak fra møtet her, eller på vår Facebook og YouTube.

FROKOSTMØTE: AU-medlemmer Henning Skau og Barbro Auestad, 1. nestleder Merete Jonas og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) . Foto: Marit Gabler