Nyheter > Saker i forbundsstyret 2018
Forbundsstyret er FLTs øverste organ i landsmøteperioden og velges hvert fjerde år. Forbundsstyret i FLT møtes jevnlig for å behandle aktuelle saker og ledes av forbundsleder Ulf Madsen. I 2018 behandlet forbundsstyret 114 saker totalt. Du se hvilke saker som ble behandlet av forbundsstyret i 2018 og status for innkomne forslag oversendt forbundsstyret fra Landsmøte 2017 under protokoller ( Krever innlogging Min side)