Nyheter > Rundreise region nord
Bedriftsbesøk, avdelingsmøte og medlemsmøte sto på agendaen da 2. nestleder og regionrådgiver i nord , Leif-Roar Mikkelsen, dro på rundreise i regionen.

Spennende batterifabrikk

Både medier og børs har vist stor interesse for nyetableringen batteriselskapet Freyr planlegger. De har hentet inn 7 milliarder kroner for å bygge en fabrikk til produksjon av battericeller i Mo industripark. Fra 2025 skal hele fabrikken kunne lage så mange battericeller årlig at den kan forsyne 800.000 elbiler og det forventes rundt 1500 nye arbeidsplasser. – Alt er på plass slik at fabrikken kan starte opp som planlagt. De er nå i gang med å etablere et opplæringssenter. Etter planen skal fabrikken drives på grønn energi. Vi fikk en innføring i planene og teknologien og kommer til å følge utviklingen fremover, forteller 2. nestleder Arnstein Aasestrand, som også besøkte Rana Gruber. Rana Gruber et av flere grubeselskap som opplever vekst grunnet blant annet grunnet etterspørsel etter stål til batterier og microchiper. – Det er en spennende utvikling med satsning på nye næringer i regionen som FLT vil følge tett fremover, forsikrer Aasestrand.

Dette skjedde også på rundreisen:

  • Møte med avdelingsstyret i avdeling 012
  • Bedriftsbesøk og medlemsmøte Bjørn Bygg AS
  • Bedriftsbesøk Celsa Steel Service

Les også:

Regioner i FLT Medlemsfordeler Rundreise i region øst Rundreise i region midt