Nyheter > REVIDERT NASJONALBUDSJETT: – Regjeringen fortsatt svak på fagskolen

SKUFFET: Forbundsleder Ulf Madsen hadde sett for seg flere fagskoleplasser.

Ingen nye fagskoleplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 25 millioner kroner slik at fagskolene kan gjennomføre tiltak for at studenter skal få fullført utdanningen under Covid-19. – Dette er positivt som et korttidstiltak, men de store strukturelle utfordringene sies det ingenting om, sier forbundsleder Ulf Madsen i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). FLT har i flere år arbeidet for en styrking av fagskolesektoren, blant annet ved å foreslå opptil 100 000 studieplasser innen år 2030. – Vi trenger en mer omfattende opptrappingsplan for studieplasser på fagskolene, parallelt med styrking av kvaliteten. Høyere yrkesfaglig utdanning blir avgjørende for Norges konkurransekraft fremover, sier Madsen.

Manglende satsning over tid

Han er skuffet over at det ikke blir flere plasser i fagskoleutdanningen blant tilleggsbevilgninger og omprioriteringer til Statsbudsjettet i 2021. – Regjeringen er fortsatt på defensiven når det gjelder en reform av utdanningssystemet. Det vil bli et sterkere behov for fagskoleutdannede, særlig i distriktene, og regjeringens svar hittil har vært å flikke på et system med veldig få plasser, avslutter forbundslederen.