Nyheter > Resultater fra tariffrevisjonen 2020
Overenskomstene under er ved utløp av november ferdig forhandlet og godkjent ved uravstemning. Det gjenstår imidlertid mye arbeid før overenskomstene foreligger ferdig redigert og tilgjengelige på forbundets nettside eller i trykket utgave. Du finner overenskomster og hovedavtaler under FLTs avtaler på flt.no. Her er de viktigste endringer per overenskomst.

Overenskomst for tekniske funksjonærer med NHO

 • Generelt tillegg: I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr 0,50,- per time fra 1.mai 2020 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 9 Lønnsbestemmelser i overenskomsten.
 • Timebank: FLT har registrert at det i en del tilfeller har vært problematisk å få avspasert opparbeidet tid i timebanken, da arbeidspresset er stort og at det ikke blir tilrettelagt for avspasering. Vi er derfor blitt enige om en ny tekst i overenskomsten som fastsetter at innestående tid skal avspaseres og at det er både den ansatte selv og bedriften som skal medvirke til at dette gjennomføres.
 • Matpengesats ved overtid: Matpengene endres til kr 90,-
 • Utvalgsarbeid vedrørende lønnsbestemmelsen: På grunn av koronasituasjonen ble ikke dette arbeidet sluttført i forrige tariffperiode, men arbeidet videreføres fremover.
 • Om likestilling i protokollen: «FLT og NHO er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020-2022. FLT og NHO minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.»
 • Omfang: Fellesforbundet og Industri Energi har ved dette oppgjøret endret sine omfangsbestemmelser med Norsk Industri på en slik måte at det i praksis griper inn i vårt organisasjonsområde. Dette er gjort uten godkjennelse verken i LO eller NHO. Vi har tatt dette opp og har fått medhold begge steder om at dette problematisk. Saken løftes derfor opp på LO/NHO nivå.

Overenskomst med ASVL

 •  Generelt tillegg: I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr 0,50,- per time fra 1.mai 2020 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens økonomi. Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 7 Lønnsbestemmelser i overenskomsten.
 • Lunsjpause: FLT har fått en del spørsmål knyttet til vilkår for å få betalt lunsj der medlemmene må ha lunsjpause sammen med brukerne for å ivareta disse, derfor har vi fått inn en presisering i avtalen vedrørende dette.
 • Timebank: FLT har registrert at det i en del tilfeller har vært problematisk å få avspasert opparbeidet tid i timebanken, da arbeidspresset er stort og at det ikke blir tilrettelagt for avspasering. Vi er derfor blitt enige om en ny tekst i overenskomsten som fastsetter at innestående tid skal avspaseres og at det er både den ansatte selv og bedriften som skal medvirke til at dette gjennomføres.
 • Matpengesats ved overtid: Matpengene endres til kr 90,-
 • Ferie: Enkelte funksjonærer må ta ut ferie både jul og nyttårsaften. Partene er enige om at dette i så fall bare skal regnes som en feriedag.
 • Bedrifter som arbeider innen servicevirksomhet: Vi har forhandlet frem et nytt bilag til overenskomsten som beskriver prosessen rundt forhandlinger om arbeidstid og ubekvemstillegg i bedrifter som arbeider innen servicevirksomhet.
 • Om likestilling i protokollen: «FLT og ASVL er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020-2022. FLT og ASVL minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.»

Overenskomst for tekniske funksjonærer med Virke

 • Generelt tillegg: I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr 0,50,- per time fra 1. mai 2020 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 9 Lønnsbestemmelser i overenskomsten.
 • Timebank: FLT har registrert at det i en del tilfeller har vært problematisk å få avspasert opparbeidet tid i timebanken, da arbeidspresset er stort og at det ikke blir tilrettelagt for avspasering. Vi er derfor blitt enige om en ny tekst i overenskomsten som fastsetter at innestående tid skal avspaseres og at det er både den ansatte selv og bedriften som skal medvirke til at dette gjennomføres.
 • Matpengesats ved overtid: Matpengene settes til kr 90,-
 • Om likestilling i protokollen: «FLT og VIRKE er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020-2022. FLT og VIRKE minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.»

Overenskomst med Spekter

Med arbeidsgiverforening Spekter har vi overenskomst i AIM, funksjonæravtalen i VY og funksjonæravtalen i OCH – Ortopedi. Alle overenskomstene med Spekter er ferdig forhandlet og godkjent ved uravstemning. Du kan lese mer om det her