Nyheter > Rekordmange søkere til fagskole
Fagskolene opplever en sterk økning i søkere til både nettstudier og deltidsstudier. Teknologiske fag og helsefag er utdanningsområdene med flest førstevalgsøkere og flest utlyste studieplasser, melder Uniforum. FLTs forbundsleder er en av de som gleder seg over den økte interessen: – Dette er positive nyheter, som viser at FLTs engasjement for fagskolene nytter. Behovet for studieplasser er økende og det er derfor viktig å bevilge mer til flere studieplasser umiddelbart. Regjeringens forslag for inneværende år er for puslete. Fagskolene mangler studieplasser. På sikt må det en kraftigere økning av studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning til. Det er også gledelig at flere kvinner nå søker fagskole, sier Madsen. Omtrent halvparten av alle fagskolene er med i Samordna opptak, noe som kan bidra til å øke søkertallet. Imidlertid representerer ikke disse tallene, som er hentet fra Samordna opptak, alle fagskoletilbudene. I tillegg fanger ikke tallene opp bransjeprogrammene.

Les også:

Gjennomslag for fagskolene